Osieczna to termin, który odnosi się do nazewnictwa zarówno miejscowości, jaką jest miasto w Wielkopolsce, ale także określenie całej gminy. Niniejszy tekst dotyczyć będzie rodowodu Osiecznej. O tym, skąd wzięło się to nazewnictwo, dowiesz się bezpośrednio z naszego artykułu. Wiele niewiadomych Na chwilę obecną dokładnie nie jest wiadome, skąd wzięła się nazwa Osieczna, ale zrodziło […]