Cmentarz poewangelicki gminy Osieczno

Ciekawym zabytkowym obiektem, jaki warto zwiedzić podczas podróży po gminie Osieczna jest protestancki cmentarz. Jest on zadbany, pełen historycznych elementów, które zwracają uwagę osób wrażliwych na piękno architektury i doceniających niepospolitą rzeźbę.
Powstanie
Cmentarz ten pierwotnie usytuowany był w rejonie ul. Jeziornej. Kiedy budowano fundamenty, w miejscu tym natrafiono na ślady dawnych grobów. Sporo na ten temat przekazał w swych zapiskach również O.E. Frankiewicz, który nadmienił w publikacjach, że w 1793 roku na tym obszarze powstał ostatecznie cmentarz ewangelicki. Pojawił się on na samym końcu granic miejskich. Idealną dla niego przestrzenią okazał się fragment między trasami biegnącymi z Leszna do Ponieca. Z zapisków wynika, iż było to w dziewiętnastym stuleciu.
Współczesne ulokowanie
Dzisiejszy cmentarz znajduje się w takiej lokalizacji, że od strony północnej w jego pobliżu znajduje się stacja benzynowa, z kolei z kierunki zachodniego otacza go także historyczny i zabytkowy plac z wiatrakami. Od południa natomiast wybudowano piekarnię. Niestety, nie utrwaliła się po dziś dzień niegdyś często odwiedzana kaplica cmentarna. Obecnie w jej miejscu jest magazyn pobliskiej stacji. Niemniej jednak prowadzone są intensywne starania o to, aby przywrócić dawny wygląd kaplicy i całej przestrzeni cmentarnej. Cecha charakterystyczną dla omawianego miejsca jest nagromadzenie licznych nagrobków pochodzących z drugiej połowy dziewiętnastego stulecia, a także z początków wieku dwudziestego.

źródło: