Cudowny Obraz Matki Bożej – religijny akcent gminy Osieczno

Do Osiecznej warto przybyć, będąc na terenie Wielkopolski. Wpływa na to nie tylko fakt, iż jest to obszar naprawdę malowniczy, ale też ogromne znaczenie ma kilka cennych miejsc i zabytków, jakie są prawdziwymi wabikami turystycznymi. Przykładem może być chociażby cudowny obraz Matki Boskiej.
Obiekt kultu religijnego
W Osiecznej znajduje się klasztor ojców franciszkanów. Poza tym, że jest on sam w sobie pięknym, zabytkowym miejscem, stanowi często odwiedzany budynek sakralny ze względu na znajdującą się tam ikonę Matki Boskiej Bolesnej z Dzieciątkiem. Nie wiadomo, kto stworzył to dzieło, ale pewne jest, iż powstało ono przed siedemnastym stuleciem, ponieważ od 1622 roku, a więc od czasu istnienia klasztoru obraz ten tam się znajdował. Znawcy malarstwa są zdania, że dzieło mogło być stworzone długo wcześniej, a trafiło do kościoła w Osiecznej dopiero wtedy, kiedy przybyli do niego franciszkanie.
Unikat w swojej klasie
Tego typu obrazów przedstawiających Matkę Boską jak ten w Osiecznej nie ma. Jest to jeden z najrzadziej spotykanych rodzajów malowideł. To bowiem Pieta antycypująca, dlatego też, że podobnych arcydzieł nie ma zbyt wiele, ciężko jest jednoznacznie określić moment jego powstania. Równie niełatwo ustalić nazwisko osoby, która ma swym koncie stworzenie takiego malowidła. Osiecki obraz prawdopodobnie był popularny już w piętnastym wieku, stanowiąc wyróżniane dzieło wśród malarzy włoskich. Wystarczyło także kilka następnych dekad, aby o cudownym malowidle dowiedziały się także inne obszary zagraniczne.
Przedstawienie
Na obrazie znajdującym się we franciszkańskim klasztorze zaprezentowana jest Matka Boska, która czuwa nad Jezusem. Śpiące Dzieciątko jest spokojne, jego Opiekunka natomiast zwiastuje niedługo mające nastąpić przykre przeżycia i doświadczenia. Obie osoby przedstawione na obrazie mają ukoronowane głowy. W dniu 5 sierpnia 1979 roku doszło do koronacji papieskiej obrazu.

Źródło:

Zobacz stronę autora: meble Wrocław