Historia gminy Osieczna – część II

Gmina Osieczna cieszyła się od dawien dawna ogromnym zainteresowaniem ze strony ludności, która decydowała się osiedlić na jej obszarze. W danych historycznych wynika, że pierwsze ślady ludzkości występowały tam jeszcze w okresie mezolitu, a więc chodzi o okres na przestrzeni 8000 – 4500 lat przed naszą erą. Największe pozostałości po gromadach pierwotnych wiążą się z fragmentami północnymi oraz północno-wschodnimi, a także zachodnimi częściami powierzchni. O tym, jak dokładniej prezentowały się dzieje rozwoju Osiecznej dowiesz się natomiast z poniższych fragmentów naszego tekstu.
Między Osieczną a Berdychowem
W epoce kamiennej najwięcej ludności zamieszkiwało terytorium dzielące Osieczną oraz Berdychów. Podobnie dostrzeżono duże pozostałości po pierwszych gromadach ludzkich na południowych krańcach tamtejszego jeziora. Do tego nie można pominąć obszarów okolic Osiecznej, a dokładniej takich miejscowości jak Jeziorki, Trzebania, Wyciążkowa, Drzeczkowa. Konieczne jest stwierdzenie, że geograficznie aparat tlenowy przenośny funkcjonowało już w omawianym okresie Jezioro Woniesko. Niestety było tam wówczas zbyt wiele topielisk oraz bagien, co sprawiło, iż dostęp do całości dzisiejszej Osiecznej był mocno utrudniony. Znalezisk archeologicznych jest zaś bardzo dużo, ponieważ w jeziorach i lasach występowała spora ilość dzikiej zwierzyny i ryb, na które pierwsi mieszkańcy gminy polowali. Chętnie zakładano tam zatem obozowiska.
Stałe osadnictwo
Z informacji zgromadzonych w kronikach historycznych wynika też, że stałe osadnictwo ukształtowało się na dobre także w okolicy Osiecznej na etapie neolitu, a więc w okresie młodszej epoki kamienia. Patrząc na przedział czasowy, było to w okresie 4500 – 1700 przed naszą erą. Z tego okresu pochodzą znalezione na terenie Osiecznej skorupy naczyń. Są to rozliczne, przepięknie wykonane amfory o kształtach kulistych a także dawne pucharki lejkowate.

Źródło: