Lokacja miasta Osieczna – jak to było?

Niestety nie ma zbyt wiele wzmianek na kartach historii o tym, w jaki sposób doszło do lokacji miasta Osieczna. Na chwilę obecną nie udało się niestety zachować żadnych konkretnych dokumentów mówiących o powstaniu miejscowości. Przeglądając zapiski z kronik, warto jednak wyszczególnić okres końca stulecia czternastego.
Pierwsze wspomnienia o Osiecznie
Nie ma jako tako wprost nazewnictwa Osieczna, które funkcjonuje na dziś dzień, lecz w 1393 roku pojawiło się określenie Oszeczno, które utożsamiane jest z dzisiejszym mianem gminy znajdującej się w Wielkopolsce. Informacja ta tyczy się Woyczecha http://www.akademiaprawajazdy.pl Konkola civis de Oszeczno. Sporo wiadomości przekazanych zostaje zaś w przywileju dziedzica Adama Olbrachta Przyjemskiego. Przywilej ten pochodzi ze stycznia 1635 roku i jest w nim mowa o nadaniu praw Osiecznej przez dziedzica Wojsława z Gryżyny, który był santockim kasztelanem. To on prawdopodobnie jest odpowiedzialny za lokację Osiecznej. O tej postaci jest też mowa w kronikach historycznych, a dokładniej rzecz biorąc wzmianka pojawia się na kartach z okresu 1365 – 1385. Z wyników analiz przeprowadzonych przez historyków wynika zaś, że oficjalne uzyskanie praw https://glas-pak.pl/artykuly-pszczelarskie-i-winiarskie/ miejskich przez Osieczną nastąpiło w 1370 roku i tę datę podaje się zdecydowanie najczęściej.
Konkretne zmiany
W 1399 roku doszło do poważnych zmian w zakresie funkcjonowania dawnej Osiecznej. Pojawił się wtedy nowy burmistrz, a więc zgodnie ze starym nazewnictwem - nowa osoba pojawiła się na stanowisku proconsula. Wymienieni zostali także radni, czyli inaczej mówiąc ławnicy, a więc et jurati. W 1397 roku miasto posiadało także własnego proboszcza Mikołaja. Wiadomo na tej podstawie, że miejscowość posiadała kościół i parafię. Nieco więcej o lokacji Osiecznej pojawia się w 1635 roku, bowiem wówczas opublikowano formalny dokument, który poświęcony był temu zagadnieniu. Stworzone przez Adama Przyjemskiego pismo pokazuje, że przywilej Osiecznej nadany został już dawno temu przez wcześniej sprawujących władzę, a dokładniej- Andrzeja Czarnkowskiego oraz Wojsława z Gryżyny. Już istniejące miasto zatem ponownie przechodziło lokację. Badania dotyczące określenia dokładnej historii ustanowienia miasta Osieczna nie są już prowadzone, ponieważ nie ma możliwości na to, aby zgłębić dzieje tej miejscowości jeszcze bardziej. Brak ku temu konkretnych źródeł.

Źródło:

Zobacz stronę autora: tunel rozsączający